Jetty Smith
Laatste artikelen

        Laat ik mezelf even voorstellen:                                                       

Mijn naam is Jetty Jansen, maar ik werk onder de naam Jetty Smith. Geboren in Tholen in 1935.

Het is het geijkte verhaal: als kind tekende ik al veel, maar dan slokt het werk je op en komt er van tekenen niets meer. Ik ben overgestapt in die tijd op fotograferen. Achteraf een goede keus, want voor foto’s maken èn voor tekenen moet je goed kunnen kijken. Bovendien zitten mijn modellen (vaak dieren) niet echt stil en ik ben al blij als ik een goede foto heb voor ik aan het werk ga.

In 1985 word ik ziek, ik werkte aan de Kleuterleid(st)ersopleiding in Bilthoven, wat resulteert in een afkeuring. Ik was echter ook logopediste en dat werk zette ik voort tot mijn 65e.

In 1986 geef ik me op bij Latent Talent, een plaatselijke vereniging voor tekenlessen bij Francien van Westering. Zij is bekend van het tekenen van katten. Ik blijf met de groep 3 seizoenen bij haar, dan stopt ze met Latent Talent en niet veel later (1988) wordt ELTA (Eerste Leusdense Teken Academie) opgericht. Francien gaat ons les geven aan de hand van de kunstgeschiedenis. Dit betekent niet alleen, dat er veel kennis wordt vergaard van bekende schilders, maar ook dat er veel technieken worden gebruikt. Het is een veelzijdige opleiding.

Als zij er na 8 jaar mee stopt, gaat ELTA wel verder, maar ik heb inmiddels heel wat ervaring opgedaan. ELTA blijft een inspiratiebron, en nog steeds leren we bij, van elkaar, maar ook door de uitdagingen, die onze vereniging biedt.

Mijn vooropgezette plan was: ik wilde mijn dieren kunnen tekenen. En ik moet zeggen: dat kan ik. Mijn voorkeur gaat uit naar het tekenen van katten en honden, waarbij ik erg nauwkeurig werk met scherpgeslepen potloden.

Maar ik werk ook graag met andere materialen, zoals olieverf en acryl. Duidelijk is altijd, dat ik een tekenaar ben, de penseel wordt gebruikt als potlood, om fijn te werken.

Maar af en toe vind ik het ook leuk om “lekker met verf” bezig te zijn en niet nauwgezet te werken. Zeker na een opdracht kan dat heel ontspannend zijn.

Naast ELTA ben ik ook met Iconen schilderen bezig. In 2004 schreef ik me in Hoevelaken in voor een cursus Iconen schilderen. Het bleef niet bij één jaar, inmiddels zijn we al 8 jaar bezig. Iconen schilderen is een uitdaging voor mij. Aan de ene kant past het fijne schilderwerk goed bij mij manier van werken. Maar aan de andere kant: het schilderen van de meest kleine gezichten is niet simpel. Ik heb les van een Russin, die het vak van Iconenschilderen meesterlijk beheerst. Zij is een perfectioniste en brengt dat ook aan ons over. Ze is niet snel tevreden, maar dat betekent wel, dat de Iconen mooi worden en goed gedetailleerd. Haar kleuradviezen zijn geweldig en ik leer er veel van, ook nog dingen, die ik kan gebruiken voor mijn “normale” werk. Inmiddels is in Hoevelaken ook een min of meer hechte groep ontstaan.

Verder ben ik al jaren geïnteresseerd in mandala's. Ik heb gepro0beerd een cursus hiervoor te volgen, maar dat werd steeds een afgeleide van wat ik bedoelde. Ik kocht een paar boeken en sinds kort ben ik zelf gestart met dit onderwerp. Voorlopig blijft het nog alleen bij het inkleuren van voorbeelden. Hoe simpel dit ook lijkt, je bent bezig met kleurcombinaties, evenwicht en het geeft ook rust. Ik ben van plan binnenkort ook zelf mandala's te gaan ontwerpen.

 

 

Reacties (2848)

My name is Jetty Jansen, but I sign my work with Jetty Smith. I am born in Tholen (Zeeland) in 1935.

It is the normal story: as child I was drawing very often, but then you start to work and you don’t have time for drawing anymore;

Instead of that, I started with photography.

That was a good choose after all, because for making pictures you have to look very good and for drawing it is the same. My models (most of the time animals) don’t sit still and I’m very happy, when I can make a good picture before I start a drawing.

In 1985 I became ill. At that time I was working in Bilthoven at the Kindergartner Academy, and at last that meant that I was forced to stop that work. But I was also a speech therapist and I retired from that job when I was 65.

In 1986 I subscribed myself at Latent Talent, that is a local union, for drawing lessons from Francien van Westering. In the Netherlands she was known by drawing cats. I stayed there three seasons, than she stopped with the lessons for this organization. Not much later (1988) we started our own group; ELTA (First Drawing Academy Leusden) and we asked Francien to teach us.

Francien gave us lessons following the Art History. That meant not only a lot of knowledge about well-known painters, but also that we learn to use several techniques.  It was a many sided training. She stopped after teaching us 8 years. The students then made the choice to go on. Each year we worked on a theme, teaching ourselves. We still are learning, because our club gives us challenges.

When I started drawing in 1986 I wanted to learn how to draw my animals and now I must say: I can do that. My preference is drawing cats and dogs. I work very secure with sharpen pencils. But I like to work with other materials too such as oil paint, acrylic paint and watercolors. But it is always clear: I am a drawer: I use my paint brush as a drawing pencil to work very fine on details.

But sometimes I like it to have fun with paint and work with less accuracy, special after I had a assignment . This kind of working can be very relaxing!

 

Next to ELTA I’m busy with painting Icons. In 2004 I started a course in Hoevelaken. It wasn’t for only one year: now we are almost 8 years busy. Icons painting is for me a new challenge. On one side it suites very good to my way of detailed working, but at the other side: the painting of the (most little) faces, is not easy. I got the lessons of a Russian woman, she is a master in Icon painting. Further she is a perfectionist and she asked that also from us. She is not easily satisfied, but that means, that the Icons became beautiful and very detailed. Her color advices are marvelous and I learn very much, also things I can use for my “normal” work.

Now in Hoevelaken there is a very close group too.Reacties (94)

Algemene gegevens:

                  Jetty Smith

      033-4940147                                                           

                  e-mail adres: h.j.smith@hetnet.nl

Reacties (4)